DENTIX HARTZEKODUNEN KONKURTSOA

Abenduaren 3an argitaratu zen BOEn DENTIX HEALTH CORPORATION, SLU-ren Hartzekodunen Konkurtsoa.

DENTIX kliniken itxierak eragindako kaltetuek hilabeteko epea dute, autoa BOEn argitaratzen denetik, Konkurtsoko Administratzaileari beren kreditua jakinarazteko:

ACCOUNT CONTROLIUS & AEQUITAS ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP

Avenida Alberto Alcocer 24, 4ª planta, 28036 Madrid,

edo posta elektronikoaren bidez: dentix.concursal@iusaequitas.net

Kredituaren titularrak sinatutako idazki batean adierazi beharko du:

• Izen-abizenak.

Posta-helbidea.

Telefonoa.

Helbide elektroniko bat.

Zor zaion kopurua eta zorraren kontzeptua (kreditu-mota).

Tratamendurik jaso ez duten ordaindutako zenbatekoak eta epemuga.

Gainera, kredituaren jakinarazpenarekin batera, zor horren agiriak aurkeztu beharko dira (fakturak, kontratuak, historia klinikoa, odontologo elkargokide baten balorazio-txostena, etab.).

Hartzekodunak abokatu eta prokuradorearekin ere ager daitezke konkurtsoan.Hemendik aurrera, kaltetuek historia medikoa eta kontratua eskatu ahal izango dizkiote administratzaile konkurtsalari, aurreko helbideen bidez.

. Esteka interesgarriak:

. 2020.ko abenduaren 3ko BOE

. Hartzekodunen Konkurtsoaren orrialde ofiziala: http://dentixenconcurso.com/

. Kontsumo Ministerioaren ohar informatiboa: https://www.eka.org/wp-content/uploads/2020/12/20201212-Nota-informativa-Dentix-2-actualizacio-n-.pdf

Utzi iruzkina