EDP Naturgasek arbitraje bat galdu du kontratuan hizkuntza-zehaztugabetasunagatik

Paradoxikoki, informazioko eta komunikazioko deitzen dugun gaurko gizartean, komunikatzeko oraindik ere gure tresna nagusia den hizkuntza, hitzak, gero eta okerrago erabiltzen dira; gero eta okerrago hitz egiten da eta idazten da, sintaxiari, ortografiari eta ahozko zein idatzizko testuen edo mezuen zehaztasunari gero eta garrantzi gutxiago emanaz. Baina gure bizitzan garrantzitsuenetarikoak diren gauza batzuk hitzez eginda daude: kontratuak, adibidez; eta gizartearen funtzionamendua arautzen duten legeak ere hitzak dira. Jarraian azaltzen dugun kasua kontratu batean idatzitako esaldi baten esanahian eta interpretazioan datza.

Iazko irailean EKA/ACUVeko L.G.G. bazkideak etxeko atea zabaldu zion Naturgas Energía Comercializadorako saltzaile bati eta honek luzatu zion eskaintzak (kontsumoan %4ko aurrezkia eta “Funciona” mantenimendu zerbitzuan %50ko deskontua lehen urtean) Endesa uzteko eta EDP Naturgas Energiarekin joateko konbentzitu zuen. Konpainia berriak luzatu zion lehen fakturan mantenimenduan adostutako deskontua ez zegoela ikusi zuen gure bazkideak, zerbitzu horren hilabeteko kostu osoa, 12,46 euro, kobratu ziola. L.G.G.k erreklamatu zuen eta Naturgasek deskontu hori kontratatze berrientzat baino ez zela erantzun zion, eta bera urte batzuk lehenago Naturgaseko bezero izandakoa zenez (gure bazkideak gas hornitzailea eta mantentzailea aldi batzutan aldatu zituen), berea ez zela kontratatze berria eta beraz deskontu horretarako eskubiderik ez zuela. Eta hilabetero “Funciona” zerbitzuaren kostu osoa kobratzen jarraitu zuen EDP Naturgasek.

Urte honetan, maiatzan, EKA/ACUVeko abokatuen laguntzaz, L.G.G.k kontsumoko arbitraje bat eskatu zion Euskadiko Kontsumoko Arbitraje Batzordeari, EDP Naturgas Energia enpresa sistema horretan atxikita baitago. Eta Batzordeak joan den ekainaren 7an hartu zuen ebazpenak, laudoak, arrazioa eman zion erreklamatzaileari eta honi mantenimendu zerbitzuagatik kobratu zionaren erdia itzultzeko behartu zuen Naturgas. Arbitrajean argi geratu zen gure bazkideari eskaintza egin zion komertzialak ez ziola aurretik inoiz Naturgaseko bezero izan zen ala ez galdetu eta ez ziola aipatu deskontua Naturgaseko bezero lehen aldiz egiten ziren pertsonentzat baino ez zela. Horixe da kontratuak diona Naturgasen arabera: “Urteko prezioan %50eko deskontua lehen urtean (kontratatze berrientzat soilik)”.

Baina kasu hau epaitzeko eratu zen Arbitraje Organoak ez zuen esaldia modu berean ulertu. Harentzat, iazko irailean L.G.G.k Naturgasekin sinatu zuen kontratua “kontratatze berri bat” izan zen, une hartan beste enpresa batekin zeukalako gaseko hornidura eta mantenimenduko kontratua. Eta bidenabar Naturgasi bere kontratuaren puntu horren idazkeran zehatzagoa izatea gomendatu zion Aribraje Batzordeak. “Erreklamatutako enpresak EDPrekin egiten den lehen kontratazioari mugatu nahi badu deskontua, horrela adierazi behar du zehazki bere kontratuzko baldintzetan, oraingo kontratuaren irakurketa literaletik ulertzen dena baita kontratatze berriarekin izatea nahikoa dela, alde bien artean aldez aurretik kontraturik egon bada ere”. Hau da, kontratuan “(…) kontratatze berrientzat soilik” ipini beharrean “(…) EDP Naturgasekin lehen aldiz bezero egiten diren pertsonentzat soilik”, adibidez, ipiniko balu, argi legoke kontua eta seguruenik Naturgas arbitraje honetan irabazlea izango zen.

Utzi iruzkina