Gasaren ikuskapenak eta berrikuspenak

Joan den urriaren 13an, irailaren 6ko 125/2016 Dekretua jarri zen indarrean. Bertan ezartzen denez, gas-instalazioaren berrikuspen edo ikuskapen bat egin behar da bost urtean behin. Dekretu horrek aurreko araudia ordezten du. Araudi horretan, lau urteko epea finkatzen zen Euskal Autonomia Erkidegoan.

Ikuskapenak eta berrikuspenak dagokion urte naturalaren barruan egin behar dira, galdara martxan jartzen den egunetik edota azken ikuskapena egin den egunetik aurrera zenbatzen hasita. Enpresa banatzaile edo hornitzaileak instalazioaren ikuskapena edo berrikuspena egin behar duzula jakinarazi behar dizu, hiru hilabete lehenago gutxienez. Abisuak honako informazio hau bildu behar du:

  • Azken ikuskapen edo berrikuspenaren data, edo kasuan kasu, zerbitzuan jarri zen data.
  • Hornidura-puntuaren kode unibertsala (HPKU) edo erreferentzia-zenbaki unibokoa.
  • Arretarako doako telefonoa.
  • Enpresa instalatzaileak kontrola eginez gero, adieraziko da berak emaitza jakinaraziko diola enpresa hornitzaileari edo banatzaileari.
  • Aplikatu beharreko arau-erreferentziak

Ikuskapen bat baldin bada, abisuak, gainera, honako hauek jakinarazi beharko dizkizu:

  • Ikuskapena nork egingo duen adierazteko aukera.
  • Enpresa gaitu bat kontratatuz gero, ikuskapena egiteko eta ikuskapen-ziurtagiria aurkezteko mugaeguna.
  • Enpresa banatzaileak egin behar badu, egiteko aurreikusitako astea.

Prezioa, BEZa barne. Kopuru horretan, ikuskapenaren beraren eta haren kudeaketaren kostua sartuko da (abisuak igortzea, ikuskapenak jasotzea eta akatsen zuzenketak kontrolatzea).

gasnola

Ikuskapena

Gas naturalaren edo gas propanoaren banaketa-sareekin edo erabiltzaile bati baino gehiagori zerbitzua ematen dioten propano-biltegiekin konektatutako instalazioetan egiten dira. Kasu horretan, kontrola gasaren enpresa banatzaileak berak egin ahalko du, edo bestela gasaren enpresa instalatzaile gaitu batek, zuk aukeratzen duzuna.

Berrikuspena

Pertsona bakar bati zerbitzua emateko diseinatutako instalazioetan egiten dira, bai ontziak (bonbonak) bai propano-biltegiak erabiltzen dituztenetan. Kasu horretan, kontrola zuk aukeratutako gasaren enpresa instalatzaile gaitu batek egin ahalko du, edo bestela hornitzailearen zerbitzu teknikoek.

Ikuskapena nork egingo duen aukeratzeko eskubidea

Ikuskapena Eusko Jaurlaritzak zehazten dituen enpresa instalatzaile bat kontrata dezakezu (ikus Industria Sailaren webgunean: http://bit.ly/2j10A1M) eskuragarri dagoen zerrendako edozein. Ezer adierazten ez baduzu, enpresa banatzaileak egingo du ikuskapena, eta horretarako eguna eta ordu zehatza jakinarazi beharko dizu.

Ikuskapena egin ondoren, bidezko ziurtagiria emango da. Ziurtagiri horretan, kontrolaren emaitza jasoarazi beharko da. Akatsen bat detektatuz gero, honela kalifikatu beharko da:

  • Akats larria: istripua berehala gertatzeko arriskua egon daiteke. Ikuskatzaileak akats horiek zuzendu ezin baditu, instalazioa zigilatu beharko du.

Akats arina: erregelamenduzko xedapenak urratzen dituztenak edo arrisku txikiagoa dakartenak dira, eta ahalik eta arinen konpondu behar dira. Akatsen zuzenketa enpresa banatzaileari edo hornitzaileari jakinarazi behar zaio bi hilabete baino lehen.

Hornidura etetea ez ikuskatzeagatik edo ez berrikusteagatik

Berrikuspena edo ikuskapena dagokion epean egiten ez baduzu, enpresa banatzaile edo hornitzaileak hornidura eten egin beharko dizu. Hornidura eten aurretik, honako hau egiteko eskatu beharko dizute, ikuskapena edo berrikuspena egin behar den arabera:

Ikuskapena: bi hilabeteko epea izango duzu konpainiarekin harremanetan jartzeko, eta ikuskapena egiteko beste egun eta ordu bat adierazteko. Abisu horretan ohartaraziko dizu kontrola epe horren barruan egin ezean hornidura etengo zaizula

Berrikuspena: hilabete emango dizu enpresa instalatzaile batek berrikuspena egin eta aurkez dezan. Abisu horretan ere azalduko da hala egin ezean hornidura etengo zaizula.

Ikuskapenaren edo berrikuspenaren prezioa

Gogoan izan mantentzeko langileei ez diezula ezer ordaindu behar zure bizileku edo lokalera joaten direnean. Ordainketa gas-fakturaren bitartez egingo duzu, kontrola enpresa banatzaileak edota gaitutako enpresa instalatzaile batek egiten duela ere. Berrikuspenetan, kontrolaren kostua gaitutako enpresa instalatzailearekin kontratatu duzuna izango da.

—Ordainketa, gas-fakturaren bitartez egingo da.

—Ikuskapenak eta berrikuspenak 5 urtean behin egin behar dira.

Utzi iruzkina