Merkatuen eta Lehiaren Komisioaren gomendioak gas eta argindar merkaturatzaileentzat kontratatze prozesuan

Joan den astean Espainiako Merkatuen eta Lehiaren Komisioak argitaratu zuen lau enpresa (Endesa Energía, Iberdrola Clientes, Viesgo Energía y Gas Natural Servicios) zigortu dituela kontsumitzaileen onespenarik gabe kontratuak gauzatzeagatik. Telefonoaren bidezko eta etxez-etxeko kontratazioan jardute txarrekin jarraitzen dute gas eta argindar merkaturatzaileek. Jarraian Merkatuen eta Lehiaren Komisioak 2013an enpresa horiei eman zizkien kontratatze prozesuan jarraitzeko gomendioak gogoratzen ditugu. EKA/ACUV-en ustetan betebeharreko aginduak izan beharko litzateke, ez aholkuak.

-Bere eskaintzei buruzko informazio guztia kontsumitzaileari era erraz, garden eta egiatiaz ematea, kontsumitzaileak eskaintza horiek ondo balioztatu eta konpetentziaren eskaintzekin aldendu ahal izan ditzan.

-Kontsumitzaileari ondo informatzea prezioen berrikusten baldintza eta epei buruz, horniketarekin kontratatzen diren zerbitzu osagarrien kostuari buruz eta, egotekotan, egonaldi klausulei buruz eta kontratua deusestatzeagatik isunei buruz.

-Eskaintzak azaltzea konparazioa egitea erraz suerta dadin, kontsumitzaileari dauzkan baldintzekin aldenduta eskaintza berriaren kontratazioak ekarriko dion diru-inpaktuaren aurreikuspen bat emanaz. Eskainitako beherapenak zein baldintzatan eta zein epeetan egingo diren ere modu argian azaldu behar dute saltzaileek.

-Kontsumitzaileari dagozkion eskubide guztiei buruz informatzea, bereziki uko egitearen edo kontratu desegitearen eskubideari buruz.

-Erreklamazio bat egiteko kontsumitzailearen eskura dauden bideak zehaztea horniketa kontratuan.

-Enpresak dituen eskaintzen artean kontsumitzailearen profilarentzat egokiena eta onuragarriena den eskaintzari buruz informatzea.

-Etxez-etxe bezeroak bilatzea eta hartzea ekiditea.

-Telefonoaren bidezko kontratatzea ekiditea kontsumitzaile kalteberekin edo eskaintzen baldintzak ondo ulertzen ez dituzten kontsumitzaileekin, bereziki adinekoak direnekin.

-Kontratuaren behar baino lehenagoko desegiteagatiko penalizazioen erabilera murriztea, batez ere kontsumitzaileari kontratuaren prezioan berrikuste bat ezarri zaionetik aurrera. Zigorra egotekotan, merkaturatzaileari eragindako kostuaren arabera justifikatu beharko zaio kontsumitzaileari.

-Kontsumitzailearen aurrean era argian identifikazioa aurkeztea, anabasa edo gaizki-ulertuak sor ditzaketen mezuak edo jokaerak erabili gabe.

-Salmentaren prozesua gauzatzen duten agenteen gaineko kalitate-kontrolerako sistemak ezartzea.

-Kontsumitzaileak alderantzizkoa eskatzen ez badu, horniketa-kontratua desegiten denean harekin gehitutako zerbitzu osagarriak ere amaitzea.

Utzi iruzkina