Kontsumo-arazoak? Ezagutu lege berriaren gakoak gatazkak epaitegitik kanpo konpontzeko

2017-11-09an Kontsumobidek argitaratua

Ordenagailua erosi duzu edo autoa konpontzera eraman duzu, eta ez zara batere gustura geratu. Erreklamazioa egin diozu enpresari, baina alferrik. Epaitegira jotzea besterik ez zaizu geratzen… Ala ez? Auzien ebazpen alternatiboari esker, akordio bat lortzen saia zaitezke epaitegitik kanpo eta doan. Indarrean sartu berria den lege berriak proposatzen dituen gakoak azalduko dizkizugu.

Oinarrizko printzipio bat hartzen du abiapuntu arauak. Zertarako balio du kontsumitzaileei eskubideak aitortzeak, gero ez badute eskubide horiek baliarazteko modu erraz, arin eta doakorik? Premisa hori du giltzarri kontsumo arloko auzien ebazpen alternatiboari buruzko lege berriak.

Arau honek atea irekitzen die kontsumo-arazoak konpontzeko sortutako entitate publiko nahiz pribatuei,nahi badute, estatuko zerrenda batean sartzeko akreditazioa eskatzeko. Zerrenda hori Europako Batzordeari ere komunikatuko zaio, eta, horrela, Europar Batasunean bizi diren kontsumitzaileek jakingo dutenora jo dezaketen EBko herrialderen batean kokatutako edozein enpresarekin izan litzaketen arazoak konpontzeko, baita Internet bidez egindako erosketak edo kontratazioak direnean ere.

Akreditazioa lortzeko, estatutu edo funtzionamendu-erregelamendu bat onartu behar dute entitateek, gai hauei buruzko informazioarekin:

-Entitatearen antolaketa eta finantzaketa.

-Zein eratako auziak tratatzen dituzten eta zergatik erabaki dezaketen legean zehaztutako erreklamazioetako batzuk ez onartzea.

-Ebazpenaren prozedura eta ondorioak.

-Gatazkak erabakiko dituztenen prestakuntza eta esperientzia, eta hautatzeko modua. Independentzia eta inpartzialtasunaren printzipioak errespetatu behar dituzte.

Oinarrizko printzipioak

Era berean, oinarrizko printzipio batzuk ezartzen ditu araudi berriak prozeduretarako:

-Lege honetan ez dira sartzen kontsumokoak ez diren eremu batzuk, hala nola enpresarien arteko auziak.

-Prozedura honetara jotzea borondatezkoa da alderdientzat, sektorearen erregulazioak beraknahitaezkoa dela ezarri ezean.

-Bi eremutan, ebazpen alternatiboko entitate bakarra eta nahitaezkoa sortzera behartzen du legeak:

  1. Finantza-sektorean.
  2. Aire-garraioaren erabiltzaileen babesean.

-Prozedura doakoa da kontsumitzaileentzat.

-Nahitaezkoa da kontsumitzailea lehendabizi problema enpresarekin zuzenean konpontzen saiatzea.

-Enpresari erreklamazioa aurkeztu zionetik hilabete igaro bada eta erantzunik jaso ez badu, eskaera bat aurkeztu ahal izango du entitate estrajudizialean.

-Arauak nahiko epe laburrak finkatzen ditu, baita kontsumoko arbitraje-batzordeen arbitrajeak emateko ere:

  1. Gehienez ere 21 egunekoepea duteeskaera ez onartzea erabakitzen badute, eta, horrela denean, arrazoiak eman behar dituzte.
  2. Gehienez 90 eguneko epea dute auzia ebazteko, salbu eta auziaren konplexutasunakontuan izanda, epea luzatzea erabakitzen badute, arrazoituta.

Utzi iruzkina