KONTSUMO-ARLOKO ERREKLAMAZIOEI BURUZ KONTUAN HARTZEKO ZENBAIT DATU ETA AHOLKU

-Publizitatea loteslea da. Gorde ezazu erosi duzun produktuaren edo kontratatu duzun zerbitzuaren liburuxka edo iragarkia iragarritakoaren balizko ezbetetzearen kasuan froga gisa erabil dezakezu eta.

-Tiketa edo faktura ezinbestekoak dira erreklamazio bat aurkeztu ahal izateko. Denboraz, narriatu, ezabatu, galdu egiten dira. Plastifikatu, fotokopiatu, fotografiatu, berme-agiriak doan erregistratzen dituzten weborrietara igo itzazu.

-Produktu baten akatsa edo matxura ekoizlearen errua balitz ere, kontsumitzailearen aurrean erantzulea saltzailea da eta berak erantzun behar dio erreklamazioari.

-Saltoki eta enpresa guztiek kontsumitzaileen eskura eduki behar dituzte beti erreklamazio-orriak.

-Erreklamazio-orriek hiru kopia dituzte: zuria Administraziora bidaltzekoa da; arrosa saltokiarentzat edo enpresarentzat da; eta berdea erreklamatzaileak gorde behar du.

-Erreklamazio-orrian, zehaztu gertatutakoa eta eskatzen duzuna: konponketa, aldaketa, itzulpena, kalte-ordaina…

-Telefonoz, emailez edo Internetez erreklamazio bat egiten dugunean, haren idetifikazio kodea eman behar digute.

-Merkataritza onlineko arazoak edo iruzurrak kontsumitzailearen bizilekuari dagokien epaitegietan sala daitezke.

-2.000 euro arteko kalte-ordaineko ahozko epaiketa azkarra, erraza eta doakoa da auzi-jartzailearentzat.

-Erreklamazio prozesuan kontsumitzaileak pairatutako sufrimendua eta egin behar izandako gastuak (deiak, fotokopiak, joan-etorriak…) neurtu eta indemniza daitezke ondo frogatuta eskatzen badira.

-Kontuz partikularren arteko erosketa eta alokairuekin, kontsumitzaileak defendatzeko legeen babesik ez dutelako.

Utzi iruzkina