IAT pasatu: Zer eskubide dituzu kontsumitzaile gisa?

IAT pasatu: zer eskubide dituzu kontsumitzaile gisa?

Ibilgailuen Azterketa Teknikoa (IAT), jakingo duzunez, ezinbesteko izapidea da bide-segurtasuna eta ibilgailuek errepideetan behar bezala funtzionatzen dutela bermatzeko. Espainian, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legeak (6/2021 Legea, apirilaren 29koa) IAT aldizka egiteko betebeharra ezartzen du, ibilgailuek indarrean dagoen araudiak eskatzen dituen baldintza teknikoak eta ingurumenekoak betetzen dituztela egiaztatzeko.

Izapide horrek, IATa egiteak, kontsumo-mailan inplikazio garrantzitsuak ditu; izan ere, ikuskapenaren emaitzek gure ibilgailuaren segurtasunari eta funtzionamenduari eragiteaz gain, kontsumitzaile gisa ditugun eskubideei ere eragin diezaiekete.

Funtsezkoa da kontuan hartzea, prozesu horretan, erabiltzaileek badituztela legez ezarritako zenbait eskubide, ikuskapen-zentroek bidezko tratu gardena izan dezaten bermatzeko.

Zein eskubide ditugu IAT berritzeko?

1. Ikuskapen inpartziala eta objektiboa izateko eskubidea

Indarrean dagoen legediaren arabera, IAT zentroak behartuta daude ikuskapenak modu inpartzial eta objektiboan egitera, erabiltzaileekiko inolako diskriminaziorik gabe. Berme hori 6/2021 Legearen 27. artikuluan oinarritzen da, ikuskapenak egiteko objektibotasun- eta neutraltasun-printzipioak ezartzen baititu.

2. Informazio argia eta zehatza izateko eskubidea

Gidariek informazio argia eta zehatza jasotzeko eskubidea dute ikuskapen-prozesuari, beharrezko dokumentuei, lotutako kostuei eta beste edozein alderdi garrantzitsuri buruz. Betebehar hori Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Defentsarako Lege Orokorraren 5. artikuluak babesten du. Artikulu horrek informazio egiazkoa, eraginkorra eta nahikoa izateko eskubidea ezartzen du merkataritza-transakzio guztietan, baita Ibilgailuen Azterketa Teknikoan ere.

3. Ikuskapen-zentroa aukeratzeko eskubidea

Espainiako araudiak erabiltzaileei bermatzen die beren ibilgailuaren azterketa egin nahi duten IAT zentroa aukeratzeko askatasuna. Aukeratzeko askatasun hori 6/2021 Legearen 36. artikuluak babesten du, zeinak aitortzen baitu gidariek eskubidea dutela beren premien eta lehentasunen arabera komenigarritzat jotzen duten ikastetxea hautatzeko.

4. Desadostasunik izanez gero erreklamatzeko eskubidea

Ikuskapenaren emaitzarekin ados ez badaude, gidariek eskubidea dute dagokion IAT zentroan erreklamazio bat aurkezteko. Uztailaren 14ko 14/2014 Legearen 9. artikuluak babesten du ahalmen hori, erabiltzaileek kexak eta erreklamazioak erreklamatzeko eta horiei erantzun egokia emateko duten eskubidea aitortzen baitu.

Gogoratu, gidaria izateaz gain, kontsumitzailea ere zarela. Horregatik, funtsezkoa da erabat informatuta egotea eta IAT baimena berritzeko prozesuan kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak zuzenean ezagutzea. Eskubide horiek, Espainiako legediak babestuta, erabiltzaileen interesak babesteko eta ikuskapena modu zuzen eta gardenean egiten dela bermatzeko diseinatuta daude. Gidatzea eguneroko ekintza bat baino gehiago da: gure eta gure ingurukoen segurtasunarekiko konpromisoa da. Horregatik, IAT baimena berritzean, gogoratu legezko betebehar bat betetzeaz gain, kontsumitzaile gisa dituzun eskubideak ere erabiltzen ari zarela.

Utzi iruzkina